QR Icon

Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia zamieci i zawieji śnieżnych.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 03.01.2017 do godz. 08:00 dnia 04.01.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, powodującego zawieje i zamiecie śnieżne, z zachodu.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

Silny wiatr: 80%

Zawieje/zamiecie śnieżne: 80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny

Grzegorz Mikutel

Godzina i data wydania

godz. 14:28 dnia 03.01.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie od 22:00/03.01 do 08:00/04.01.2017 predkosc do 35 km/h, porywy do 80 km/h, W

IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEC SNIEZNA/1 malopolskie od 22:00/03.01 do 08:00/04.01.2017 wiatr W, predkosc do 35 km/h, porywy do 80 km/h

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr w nocy 03/04.01 i rano 04.01, prędkość w porywach do 80 km/h, zachodni.

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, zawieje śnieżne w nocy 03/04.01 i rano 04.01, umiarkowane opady śniegu, porywy wiatru do 80 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647