QR Icon

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Sprawozdanie z realizacji z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
i Narkomanii za 2016 rok przedstawiła Danuta Lemiszka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.

Podczas sesji Rada Gminy Raba Wyżna jednogłośnie uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647