QR Icon

Tematem przewodnim sesji, która odbyła się 26 września była analiza przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna za I półrocze.

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach finansowych gminy oraz w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna po przeprowadzonej kontroli przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas sesji uchwalono także zasady udzielania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w programie, który dotyczy obniżenia emisji dwutlenku węgla poprzez wymianę kotłów opalanych paliwem stałym, gazowym i biomasą oraz redukcji zanieczyszczeń do powietrza.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647