QR Icon

Ostrzeżenie o silnym mrozie

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6

            Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

          Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny mróz/1

            Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

          Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 05.01.2017 do godz. 10:00 dnia 06.01.2017

          Przebieg

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -22°C do -15°C. Wiatr od 10 km/h do 25km/h.

 Prawdopodobieństwo

 wystąpienia zjawiska (%)

90%

           Uwagi

Ostrzeżenie zostanie przedłużone na następną dobę.

           Dyżurny

Witold Wiążewski

          Godzina i data wydania

godz. 13:51 dnia 05.01.2017

          SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 malopolskie. poludniowy od 22:00/05.01 do 10:00/06.01.2017 temp. min -22 st., wiatr 25 km/h

          RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, mroz w nocy 05/06.01, temperatura w nocy od -22°C do -15°C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647