QR Icon1 lipca 2017 weszła w życie uchwała antysmogowa dla Małopolski


Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwaną uchwałą antysmogową, od 01 lipca 2017 roku na terenie Małopolski obowiązuje zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi oraz mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20%).

Zgodnie z przyjętymi regulacjami nowo instalowane kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł – również podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu. Natomiast wszystkie pozaklasowe stare piece i kotły będą musiały zostać wymienione do końca 2022 r. Wyjątkiem są urządzenia klasy 3 i 4 dla których przewidziano okres przejściowy, do końca 2026 r. Osoby, które do ogrzewania swoich domów wykorzystują kotły klasy 5 mogą z nich korzystać bezterminowo. Dla kominków zainstalowanych przed 1 lipca 2017 r. wymagania ekoprojektu będą obowiązywać od 2023 r., chyba że urządzenie ma sprawność na poziomie 80 proc. lub zostało wyposażone w elektrofiltr wtedy może być wykorzystywane bezterminowo.

Ze szczegółowymi wymaganiami przedmiotowej  uchwały zapoznać można się na stronach internetowych: 

http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc

UCHWAŁA NR XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/od-jutra-nowe-przepisy-antysmogowe-dla-malopolski-i-krakowa

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647