QR Icon

W związku z prowadzonymi pracami nad Gminną Ewidencją Zabytków i Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Raba Wyżna do końca września 2017 r. pracownicy firmy „MW PROJEKT Mateusz Wrześniewski” będą prowadzić inwentaryzację obiektów zabytkowych. Osoby wykonujące inwentaryzację będą wyposażone w imienne pełnomocnictwa Wójta Gminy Raba Wyżna, z numerem dowodu osobistego.

Prace mają charakter nieinwazyjny, tzn. odbywają się bez naruszenia gruntu i będą polegać wyłącznie na przejściu po terenie. W razie potrzeby prosimy o udzielenie pomocy przedstawicielom firmy „MW PROJEKT Mateusz Wrześniewski” i przekazanie im niezbędnych informacji dotyczących obiektów zabytkowych.

 

Dziękujemy Państwu za pomoc przy opracowaniu Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647