QR Icon

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Wójt Gminy Raba Wyżna zwraca się z prośbą do właścicieli psów, o niewypuszczanie zwierząt bez nadzoru poza teren własnych posesji.

 Zwrócenie szczególnej uwagi przez właścicieli na miejsce przebywania psa, jest konieczne ze względów bezpieczeństwa. Biegające bez nadzoru zwierzęta stają się źródłem zagrożenia dla mieszkańców (szczególnie dla dzieci i osób starszych) oraz ulegają wypadkom drogowym. Należy przypomnieć, że za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę, odpowiada jego właściciel. Ponadto Wójt Gminy informuje, że zwierzęta biegające bez nadzoru, mogą zostać wyłapane i przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt, natomiast koszty wyłapania, transportu i pobytu w schronisku, będą obciążały ich właścicieli, którzy mogą zostać również ukarani za brak nadzoru nad zwierzęciem.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647