Drukuj

Uprzejmie zawiadamiam, że Zarządzeniem Wójta Gminy Raba Wyżna Nr 66/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku zostały powołane obwodowe komisje ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku na terenie Gminy Raba Wyżna.

 

Wójt Gminy organizuje pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji w dniu 19 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 14:00 w sali GOK w Rabie Wyżnej  (budynek OSP Raba Wyżna obok Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej).

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym   (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), Komisja obwodowa na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego składu osobowego przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji obwodowej podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Jednocześnie informuję, że osoby wybrane do pełnienia funkcji przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego obwodowej komisji ds. referendum będą zobowiązane do uczestnictwa w szkoleniu w dniu 28 sierpnia br. od godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37.  

Proszę o niezawodne przybycie.

Pozostałe informacje dotyczące referendum można znaleźć w BIP Urzędu Gminy w zakładce -> Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015

Odsłony: 1167