QR Icon

W Rabie Wyżnej trwa plener rzeźbiarski – przyjdź i zobacz!

Tuż obok pałacu Głowińskich w Rabie Wyżnej trwa plener rzeźbiarski. Od dziś przez kilka tygodni można podziwiać pracę rzeźbiarzy, którzy przyjechali tu na zaproszenie miejscowego artysty Dawida Wędziarza. 

Złote Gody w gminie Raba Wyżna

Jubileusz Złotych Godów w gminie Raba Wyżna świętowały w tym roku 24 pary małżeńskie.

Promocja książki Jerzego M. Roszkowskiego w Rabie Wyżnej

13 października w remizie OSP w Rabie Wyżnej odbyło się „spotkanie z historią” poświęcone promocji książki Jerzego M. Roszkowskiego „Zapomniane Kresy" Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 - 1925.

Ogłaszamy nabór do zespołu tanecznego mażoretek

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej ogłasza nabór do zespołu tanecznego mażoretek. Spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się 29 października o godz. 15.30 w sali widowiskowej GOK (Remiza OSP) w Rabie Wyżnej.

Zaproszenie na 40. Święto Poezji Góralskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej zaprasza na XL Święto Poezji Góralskiej. Wydarzenie odbędzie się 28 października w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej.

Dzień Seniora

- Drodzy seniorzy, dziękuję Wam za wysiłek włożony w rozwój społeczności lokalnej, za aktywną działalność i wytrwałą pracę na rzecz kształtowania tożsamości kulturowej mieszkańców gminy. Życzę pogody ducha, a także realizacji wyznaczonych celów i zamierzeń – mówił, nie ukrywając wzruszenia, włodarz gminy Andrzej Dziwisz podczas uroczystości Dnia Seniora, zorganizowanej w Rabie Wyżnej 7 października przez członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Raby Wyżnej i Spytkowic. 

Informacje bieżące

 • W Rabie Wyżnej trwa plener rzeźbiarski – przyjdź i zobacz!

  Tuż obok pałacu Głowińskich w Rabie Wyżnej trwa plener rzeźbiarski. Od dziś przez kilka tygodni można podziwiać pracę rzeźbiarzy, którzy przyjechali tu na zaproszenie miejscowego artysty Dawida Wędziarza. 

 • Średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Sieniawa

  W dniu 16.10.2018r. Wójt Gmina Raba Wyżna uroczyście przekazał członkom jednostki OSP Sieniawa średni samochód ratowniczo – gaśniczy, który został zakupiony w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych.

 • Złote Gody w gminie Raba Wyżna

  Jubileusz Złotych Godów w gminie Raba Wyżna świętowały w tym roku 24 pary małżeńskie.

 • Promocja książki Jerzego M. Roszkowskiego w Rabie Wyżnej

  13 października w remizie OSP w Rabie Wyżnej odbyło się „spotkanie z historią” poświęcone promocji książki Jerzego M. Roszkowskiego „Zapomniane Kresy" Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 - 1925.

 • Ogłoszenie dot. komunalizacji

  GMINNA KOMISJA INWENTARYZACYJNA W RABIE WYŻNEJ ZGODNIE Z ART.17 UST.4 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 1990 ROKU PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I USTAWĘ O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH / Dz.U.Nr 32 poz.191 z późniejszymi zmianami / INFORMUJE, ZE W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA W POKÓJ NR 3-06, W GODZINACH PRACY URZĘDU ZOSTAŁ WYŁOŻONY SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA ( dz.ew.nr 3630/3 o pow. 0,0418 ha, stanowiąca drogę publiczną , położoną na terenie wsi Raba Wyżna ), NA OKRES 30 DNI...

 • Ogłaszamy nabór do zespołu tanecznego mażoretek

  Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej ogłasza nabór do zespołu tanecznego mażoretek. Spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się 29 października o godz. 15.30 w sali widowiskowej GOK (Remiza OSP) w Rabie Wyżnej.

 • Zaproszenie na 40. Święto Poezji Góralskiej

  Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej zaprasza na XL Święto Poezji Góralskiej. Wydarzenie odbędzie się 28 października w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej.

 • Komunikat dotyczący jakości wody

  W załączeniu komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu lokalnego w Sieniawie...

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

  Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „Głuszec” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 228, w dniach 21.10.2018 r. - łowisko „Jamne” oraz 28.10.2018 r. - łowisko „Bucznik”. Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 17.00 Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo...

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

  Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „SZARAK” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 189, w terminach i miejscach podanych w załączniku nr 1 do obwieszczenia.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia: - Kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2018/2019 Koła Łowieckiego „SZARAK” Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w...

Obszary działań samorządu

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647