QR Icon

EkoDopłaty

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 5 września o godzinie 16.00 w sali widowiskowej GOK (budynek Remizy OSP, Raba Wyżna 33), którego celem jest upowszechnienie w społeczeństwie świadomości i odpowiedzialności indywidualnej każdego z mieszkańców za nieodpowiednią jakość powietrza oraz wskazanie sposobów działań wpływających na jego poprawę.

Społeczność Sieniawy zaprasza na wydarzenie artystyczne "Kwiaty Polskie"

Wydarzenie odbędzie się 26 sierpnia (niedziela) na dziedzińcu zabytkowego kościoła pw. św. Antoniego w Sieniawie. Rozpoczęcie o godzinie 14.30.

Raba Country&Folk

W sobotę Raba Wyżna zamieniła się w stylową Rabę Country&Folk.

Zapraszamy do obejrzenia odcinka o gminie Raba Wyżna w cyklu "Podróże z Góralem"

Podróże z Góralem - to program turystyczny, w którym Piotrek Jezutek, medialny Góral z Zawoi, odkrywa przed widzem najciekawsze i najbardziej urokliwe miejsca w Polsce.

Sławomir i tłumy jego fanów na Festiwalu Kreatywnym w Rabie Wyżnej

Podczas tegorocznego Festiwalu Kreatywnego odbył się koncert najbardziej kreatywnego artysty Sławomira, jednej z największych obecnie gwiazd muzycznych w kraju. Jego kreacja to fenomen. Artysta potrafił w tak krótkim czasie rozkochać w sobie tysiące fanów, których przyciągnął także do Raby Wyżnej. 

Zapraszamy na imprezę Raba Country&Folk

Impreza odbędzie się 18 sierpnia na stadionie LKS Orkan w Rabie Wyżnej. Wystąpią: zespół Future Folk oraz legendy muzyki country - Paweł Bączkowski z zespołem i zespół Zayazd. 

Informacje bieżące

 • Kandydaci na radnych - Wybory samorządowe 2018

  W dniu 17.09.2018r o godz. 24 zakończył się etap zgłaszania kandydatów na radnych w naszej Gminie 8 komitetów wyborczych zgłosiło w sumie 47 kandydatów spośród których wybierzemy 15 radnch.

 • Obwieszczenie starosty nowotarskiego

  dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 1682K klasy Z w miejscowości Podwilk, gm Jabłonka i Podsarnie, gm. Raba Wyżna w km 3+085,00 do km 5+237,00.

 • Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

  W związku z realizacją projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna”, nr projektu RPMP.05.02.02-12-1106/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.   Wójt GminyRaba Wyżna ogłasza nabór wnioskówdo w/w projektu dot. usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2018 - 2020 na terenie...

 • Spotkania informacyjne w ramach Programu "Czyste Powietrze"

  W dniu 5 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury – Remiza OSP (Raba Wyżna 33) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”, który realizowany będzie w latach 2018 - 2029. W przystępny sposóbzostały przybliżone założenia oraz zakres programu. W sposób warsztatowy przedstawiono możliwość aplikowania do programu w tym, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.   Krajowy Program...

 • Harmonogram Pracy Gminnej Komisji Wyborczej

  Gminna Komisja Wyborcza w Rabie Wyżnej powołana do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. informuje:

 • Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym

  Gmina Raba Wyżna realizuje projekt pn.: „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym”

 • Zawiadomienie PKP

  Dotyczy zmiany kategorii przejazdu kolejowo - drogowego w miejscowości Skawa.

 • OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

  Ogłoszenie Wójta Gminy Raba Wyżna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwina-Osiedle, Podsarnie, Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie i Skawa w Gminie Raba Wyżna.

 • Średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Sieniawa

  Gmina Raba Wyżna zawarła umowę z Województwem Małopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w 2018 roku na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych.

 • Modernizacja remizy OSP w Rokicinach Podhalańskich

  Gmina Raba Wyżna zawarła umowę z Województwem Małopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w 2018 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja remizy OSP w Rokicinach Podhalańskich”.

Obszary działań samorządu

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647