QR Icon

W Rabie ruszyły „ferie z wyobraźnią”

Pierwsze dni ferii w Rabie Wyżnej upłynęły pod znakiem przygody z rzeźbą i ze sztuką ceramiki.

Zapraszamy na magiczny wieczór kolęd i spektakularny pokaz fajerwerków

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na magiczny wieczór kolęd, który odbędzie się 20 stycznia o godz. 16.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej.

Dzisiejsze Betlejem w Sieniawiańskim Dworze

30 grudnia w świątecznej szacie zakończyliśmy Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018, który miał na celu wspólnie dla dziedzictwa społeczne upowszechnianie i przekazywanie historii naszym pokoleniom. Przy dźwiękach kolęd przed dworem odbyła się biesiada świąteczna.

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Trwa uzupełniający nabór uczestników do projektu „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług przez mieszkańców Gminy Raba Wyżna”

Ferie z wyobraźnią - program!

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej zaprasza dzieci i młodzież do udziału w projekcie "Ferie z wyobraźnią". W ramach projektu organizowane są liczne warsztaty i szkółka narciarska. Szczegóły na plakacie.

Zajęcia rekreacyjne dla młodzieży! - program

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej oraz nowi właściciele Fitnesslandu w Rabce Zdroju zapraszają młodzież na zajęcia rekreacyjne organizowane w ramach projektu "Ferie z wyobraźnią" - szczegóły na plakacie!

Informacje bieżące

 • Żałoba narodowa po śmierci Prezydenta Gdańska

  W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Prezydent RP Andrzej Duda skierował do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żałoba będzie obowiązywać od piątku od godziny 17.00, to jest od momentu, w którym nastąpi wyprowadzenie trumny do Bazyliki Mariackiej w formie pochodu ulicami miasta, do soboty do godziny 19.00.

 • Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej!

  https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/obszarysamorzadu/statystyki/send/5-statystyki-i-badania/543-wojsko

 • Dzień pogrzebu Pawła Adamowicza będzie ogłoszony dniem żałoby narodowej

  Dzień pogrzebu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostanie ogłoszony dniem żałoby narodowej – poinformował Prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym. Na początku spotkania z dziennikarzami pamięć Prezydenta Gdańska uczczono minutą ciszy. – Wszyscy oddajemy hołd pamięci Pana Prezydenta – podkreślił Andrzej Duda.

 • W Rabie ruszyły „ferie z wyobraźnią”

  Pierwsze dni ferii w Rabie Wyżnej upłynęły pod znakiem przygody z rzeźbą i ze sztuką ceramiki.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

  Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) informuje, że Koło łowieckie „Głuszec” przeprowadzi wielkoobszarowe polowanie zbiorowe na dziki w obwodzie łowieckim nr 228, w dniu 26.01.2019 r. - łowisko Bielanka – Raba Wyżna . Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 17.00 Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj....

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  IMGW-PIB ostrzega...

 • Zapraszamy na magiczny wieczór kolęd i spektakularny pokaz fajerwerków

  Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na magiczny wieczór kolęd, który odbędzie się 20 stycznia o godz. 16.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej.

 • Badania Ankietowe GUS w 2019 r.

  Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w 2019 roku, będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Badania realizowane są metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu...

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

  Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) informuje, że Koło łowieckie „Ponowa” przeprowadzi wielkoobszarowe polowanie na dziki w obwodzie łowieckim nr 229, w dniu 26.01.2019 r. Rozpoczęcie polowania- godz. 9.00, zakończenie - godz. 15.00 Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba...

 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna

  Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do Uchwały Nr XV/109/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2012 roku (poz. 505), Wójt Gminy Raba Wyżna zarządza co następuje:

Obszary działań samorządu

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647