QR Icon

Ogłaszamy nabór do zespołu tanecznego „Mażoretek"

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej ogłasza nabór do zespołu tanecznego „Mażoretek". Spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się 29 października o godz. 15.30 w sali widowiskowej GOK (Remiza OSP) w Rabie Wyżnej.

Zaproszenie na 40 Święto Poezji Góralskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej zaprasza na XL Święto Poezji Góralskiej. Wydarzenie odbędzie się 28 października w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej.

Dzień Seniora

- Drodzy seniorzy, dziękuję Wam za wysiłek włożony w rozwój społeczności lokalnej, za aktywną działalność i wytrwałą pracę na rzecz kształtowania tożsamości kulturowej mieszkańców gminy. Życzę pogody ducha, a także realizacji wyznaczonych celów i zamierzeń – mówił, nie ukrywając wzruszenia, włodarz gminy Andrzej Dziwisz podczas uroczystości Dnia Seniora, zorganizowanej w Rabie Wyżnej 7 października przez członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Raby Wyżnej i Spytkowic. 

Spotkanie z Aleksandrem Tarnawskim

2 października uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rokicinach Podhalańskich mieli zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z 97-letnim pułkownikiem Aleksandrem Tarnawskim, ps. „Upłaz”. Spotkanie ze świadkiem historii było wyjątkowe, bo wyjątkowy był zaproszony gość.

Budujemy centrum w Sieniawie

Wójt Andrzej Dziwisz wziął udział w oficjalnym rozpoczęciu budowy budynku wielofunkcyjnego w Sieniawie i wbił pierwszą łopatę pod powstającą inwestycję.

Strażacy uczyli się lepiej współdziałać

30 września w Sieniawie odbyły się ćwiczenia strażackie, których tematem były działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożarów w budynkach. Ćwiczeniom jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych z gminy Raba Wyżna oraz gminy Spytkowice, mającym usprawnić koordynację działań ratowniczych, przyglądał się wójt gminy Andrzej Dziwisz.  
>

Informacje bieżące

 • Ogłoszenie dot. komunalizacji

  GMINNA KOMISJA INWENTARYZACYJNA W RABIE WYŻNEJ ZGODNIE Z ART.17 UST.4 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 1990 ROKU PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I USTAWĘ O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH / Dz.U.Nr 32 poz.191 z późniejszymi zmianami / INFORMUJE, ZE W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA W POKÓJ NR 3-06, W GODZINACH PRACY URZĘDU ZOSTAŁ WYŁOŻONY SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA ( dz.ew.nr 3630/3 o pow. 0,0418 ha, stanowiąca drogę publiczną , położoną na terenie wsi Raba Wyżna ), NA OKRES 30 DNI...

 • Ogłaszamy nabór do zespołu tanecznego „Mażoretek"

  Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej ogłasza nabór do zespołu tanecznego „Mażoretek". Spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się 29 października o godz. 15.30 w sali widowiskowej GOK (Remiza OSP) w Rabie Wyżnej.

 • Zaproszenie na 40 Święto Poezji Góralskiej

  Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej zaprasza na XL Święto Poezji Góralskiej. Wydarzenie odbędzie się 28 października w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej.

 • Komunikat dotyczący jakości wody

  W załączeniu komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu lokalnego w Sieniawie...

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

  Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „Głuszec” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 228, w dniach 21.10.2018 r. - łowisko „Jamne” oraz 28.10.2018 r. - łowisko „Bucznik”. Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 17.00 Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo...

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

  Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „SZARAK” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 189, w terminach i miejscach podanych w załączniku nr 1 do obwieszczenia.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia: - Kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2018/2019 Koła Łowieckiego „SZARAK” Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w...

 • Dzień Seniora

  - Drodzy seniorzy, dziękuję Wam za wysiłek włożony w rozwój społeczności lokalnej, za aktywną działalność i wytrwałą pracę na rzecz kształtowania tożsamości kulturowej mieszkańców gminy. Życzę pogody ducha, a także realizacji wyznaczonych celów i zamierzeń – mówił, nie ukrywając wzruszenia, włodarz gminy Andrzej Dziwisz podczas uroczystości Dnia Seniora, zorganizowanej w Rabie Wyżnej 7 października przez członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Raby Wyżnej i Spytkowic. 

 • Spotkanie z Aleksandrem Tarnawskim

  2 października uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rokicinach Podhalańskich mieli zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z 97-letnim pułkownikiem Aleksandrem Tarnawskim, ps. „Upłaz”. Spotkanie ze świadkiem historii było wyjątkowe, bo wyjątkowy był zaproszony gość.

 • Szkolenie dla przewodniczących i zastępców wszystkich obwodowych komisji wyborczych w Gminie Raba Wyżna

  Zapraszam na szkolenie dla przewodniczących i zastępców wszystkich  obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania  w obwodzie, które odbędzie się 11 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej od godziny 12.00-13.45 oraz dla przewodniczących i zastępców wszystkich  obwodowych komisji wyborczych obwodowych komisji wyborczych ds. ustalania wyników  głosowania w obwodzie 14.00-16.00.

 • Ogłoszenie dot. komunalizacji

  GMINNA KOMISJA INWENTARYZACYJNA W RABIE WYŻNEJ ZGODNIE Z ART.17 UST.4 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 1990 ROKU PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I USTAWĘ O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH / Dz.U.Nr 32 poz.191 z późniejszymi zmianami / INFORMUJE, ZE W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA W POKÓJ NR 3-06, W GODZINACH PRACY URZĘDU ZOSTAŁ WYŁOŻONY SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA ( dz.ew.nr 713 o pow. 0,3600 ha, stanowiąca drogę publiczną , położoną na terenie wsi Rokiciny Podhalańskie ), NA OKRES 30...

Obszary działań samorządu

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647