QR Icon

Pomoc dla żołnierzy w Ukrainie

Wójt Gminy Raba Wyżna wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Raby Wyżnej na prośbę Prezydenta Miasta Złoczowa ogłasza akcję pomocy dla żołnierzy z rejonu złoczowskiego w obwodzie Lwowskim. Do 21 października będzie można przynosić rzeczy z załączonej poniżej listy do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej godzinach pracy. Osobami kontaktowymi w tej akcji są p. Przemysław Sęk (tel. 182671231 wew. 27) oraz p. Paweł Wojdyła (tel. 182671231 wew. 25).

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej 1662K pomiędzy miejscowościami Klikuszowa – Sieniawa

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia jako wykonawca robót związanych z budową projektowanego obiektu WD-111 w ciągu DP 1662K (Raba Wyżna – Klikuszowa) w ramach projektu pn. „Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP Rabka-Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka Nowy Targ od km 5+009 do km 21+104 o długości 16,095km” informuje o zaplanowanym na dzień 19.09.2022r. godz. 12.00 zamknięciu fragmentu DP 1662K na odcinku pomiędzy miejscowościami Klikuszowa – Sieniawa. Przewidywany okres prac do 30.11.2022r.

Bezpłatne porady prawne przez inspektora pracy

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej wraz z Inspektorem Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie zapraszają mieszkańców do skorzystania z BEZPŁATNYCH porad prawnych z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.  

Mini Podhale Tour 2022

Już dziesiąty sezon na podhalańskich trasach jest organizowany cykl popularnych zawodów rowerowych „Mini Podhale Tour”.

Patriotyczna Sieniawa

Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza mieszkańców gminy do udziału w wydarzeniu "Patriotyczna Sieniawa" w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Uroczystości odbędą się 11 września na dziedzińcu sieniawskiego dworu według załączonego programu.

Stowarzyszenie Zakątek Sieniawski w Sieniawie zaprasza na Dożynki

Stowarzyszenie Zakątek Sieniawski zaprasza na Dożynki, które odbędą się w niedzielę 28 sierpnia przy kościółku św. Stanisława w Sieniawie.
>

Informacje bieżące

Obszary działań samorządu

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647