QR Icon

Zapraszamy na Koncert Noworoczny

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej zaprasza na Koncert Noworoczny "Oto o północy", który odbędzie się 22 stycznia (niedziela) o godzinie 16:00 w sali widowiskowej ośrodka Kultury (remiza OSP) w Rabie Wyżnej. Wystąpią Wokaliści Studia Piosenki Young Stars w Rabie Wyżnej i Przyjaciele.

Z grudniowej sesji

29 grudnia odbyła się XLVIII zwyczajna sesja  Rady Gminy Raba Wyżna. Sesję rozpoczęto uroczystym podziękowaniem Stanisławie Smółce za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej.

Świąteczna Gala za nami

Przedstawiamy „kilka” kadrów ze Świątecznej Gali, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rabie Wyżnej. Podczas widowiska usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy polskie i zagraniczne.

Ferie na nartach

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia w szkółce narciarskiej. Zajęcia z instruktorami dla dzieci i młodzieży w wieku 8-17 lat w godzinach 8:30 - 10:30. Przy zapisie do szkółki obowiązuje wpłata 80 zł /os. na zakup karnetów. Na zajęcia obowiązują zapisy. Deklaracje uczestnictwa w zajęciach dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Kultury www.gok.rabawyzna.pl (szczegółowe informacje na plakacie)

Życzenia Bożonarodzeniowe dla mieszkańców gminy Raba Wyżna

Realizacja wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w Gminie Raba Wyżna

W dniu 28.09.2022 r. Wójt Gminy Raba Wyżna podpisał porozumie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”- edycja jesień 2022. Uzyskano dofinansowanie w formie dotacji na realizację wycieczek dla uczniów wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Raba Wyżna. Dotacja została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie do 15.12.2022 br. dwudziestu jeden wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych zwiedzili m.in. Wrocław, Łódź, Kraków, kopalnię soli w Wieliczce i Bochni oraz Wadowice.

Informacje bieżące

 • PROMESA DLA GMINY RABA WYŻNA NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA

  W dniu 23.01.2023r. Gmina Raba Wyżna otrzymała promesę na dofinansowanie zadania realizowanego pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Raba Wyżna” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu Gospodarka wodno – ściekowa. Całkowita...

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w WFOŚiGW

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista w Zespole Promocji i Kontaktów z Mediami w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

 • Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania.

 • Wójt Gminy Raba Wyżna przekazał odblaski

  Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz osobiście przekazał na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju pięćset elementów odblaskowych. Odblaski zostaną przekazane przez dzielnicowych uczniom Szkół Podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Raba Wyżna a także dla seniorów podczas spotkań profilaktycznych.

 • Wzory dokumentów do wyborów sołeckich

  W BIP Urzędu Gminy zostały opublikowane wzory zgłoszeń kandydata na sołtysa i członka rady sołeckiej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata, protokołu rejestracji kandydata oraz zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 26 lutego 2023 r.

 • Raport z przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego

  Raport z przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Raba Wyżna za 2022r.Dokument dostępny w BIP Urzędu Gminy.

 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna

  W BIP zostało opublikowane Zarządzenie Wójta Gminy o terminie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna, ustalenia miejsc głosowania i ogłoszenie kalendarza wyborczego.Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna zostały zarządzone na dzień 26 lutego 2023 roku w sołectwach: Raba Wyżna, Skawa, Rokiciny Podhalańskie, Bielanka, Sieniawa, Harkabuz, Podsarnie, Bukowina-Osiedle.

 • Obowiązkowa kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. nowych przepisów, nakładających na Wójta obowiązek cyklicznej kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych na terenie gminy (dotyczy to zarówno szczelnych zbiorników bezodpływowych tzw. szamb, jak również przydomowych oczyszczalni ścieków) od stycznia br. na terenie całej gminy będą prowadzone kontrole.

 • Informacja o apelu Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu

Obszary działań samorządu

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647