QR Icon

Gmina Raba Wyżna zrealizowała zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 364266 K odcinek I w km 0+000 – 0+040, odcinek II w km 0+046 – 0+356 w miejscowości Sieniawa, Gmina Raba Wyżna” dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczno – asfaltowa o długości 350 mb. Celem w/w zadania było polepszenie infrastruktury drogowej, dzięki której poruszanie się w ciągu komunikacyjnym zarówno pojazdom kołowym, jak i pieszym będzie bezpieczniejsze.

Całkowita wartość inwestycji: 173 027,74 zł w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:
114 754,00 zł.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647