QR Icon

Flaga  godło i Polski

Gmina Raba Wyżna podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 364354K Jaroszówka w km od 0+000 do km 0+580
w miejscowości Skawa, Gmina Raba Wyżna” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczno – asfaltowa o długości 580 mb. Celem w/w zadania jest polepszenie infrastruktury drogowej, która umożliwi bezpieczniejsze poruszanie się w ciągu komunikacyjnym zarówno pojazdom kołowym,
jak i pieszym.
Termin zakończenia w/w inwestycji: 25.11.2021r.
Całkowita wartość inwestycji: 778 575,02 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  364 070,00  zł


Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647