QR Icon

Flaga biało-czerwona i godło Polski

Gmina Raba Wyżna podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 364023K odcinek I w km 0+000 - 0+193, odcinek II w km 0+202 - 0+300  w miejscowości Raba Wyżna, Gmina Raba Wyżna” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczno – asfaltowa o długości 291 mb z obustronnym poboczem. Celem w/w zadania jest polepszenie infrastruktury drogowej, która przyczyni się do bezpieczeństwa ruchu kołowego jak również ruchu pieszego.
Termin zakończenia w/w inwestycji: 07.10.2022 r.
Całkowita wartość inwestycji: 597 188,27 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  241 771,00  zł.


Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647