QR Icon

Flaga biało-czerwona i godło PolskiGmina Raba Wyżna podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+000 do 0+231 (w tym przejście dla pieszych w km 0+170 do 0+173) w miejscowości Rokiciny Podhalańskie, Gmina Raba Wyżna”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania zostanie wykonana inwestycja w postaci progu zwalniającego z wyznaczonym przejściem dla pieszych, wykonaniem oświetlenia oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Celem w/w zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.  
Całkowita wartość inwestycji: 109 959,55 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  60 242,00  zł.


Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647