QR Icon

Aktualizacja: W dniu 19.09.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na nw. zadanie.

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 364190K FIRKOWA II" NA ODCINKU W KM 0+062-0+114 POPRZEZ BUDOWĘ MOSTU NA POTOKU ORAWKA W MIEJSCOWOŚCI PODSARNIE, GMINA RABA WYŻNA

Flaga i Godło Polski

Gmina Raba Wyżna podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 364190k Firkowa II na odcinku w km 0+062-0+114 poprzez budowę mostu na potoku Orawka w miejscowości Podsarnie, Gmina Raba Wyżna” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 
Całkowita wartość inwestycji 758 428,93zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 492 978,00 zł.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647