QR Icon

Przypominamy że jutro tj. 09.02.2021r. (wtorek) upływa podstawowy termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

    mieć ukończone 18 lat,

    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

    posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu: Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie Gminy Raba Wyżna w 2021 r.

Powyższe informacje można również przeczytać: Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647