QR Icon

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Informujemy również, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o NSP 2021. Obecnie projekt został skierowany do prac sejmowych. Najważniejsze zmiany dotyczą wydłużenia czasu trwania NSP 2021 o trzy miesiące (do 30 września 2021 r.) oraz ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych, bez względu na metodę zbierania przez nich danych (jednolita stawka 6 zł). Więcej informacji dostępne jest na stronie GUS: https://stat.gov.pl/aktualnosci/rzad-przyjal-projekt-noweli-ustawy-ws-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,327,1.html

Poniżej link do artykułu o naborze na rachmistrzów spisowych.

https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/obszarysamorzadu/117-statystyki/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/3606-nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych-do-przeprowadzenia-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-na-terenie-gminy-raba-wyzna-w-2021-r

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647