Drukuj

Prowadzona w Rabie Wyżnej działalność kulturalna w głównej mierze skupia się na kultywowaniu i propagowaniu miejscowych tradycji. Na terenie gminy organizowane są imprezy kulturalne (cykliczne i okazjonalne), odbywają się spotkania organizacji regionalnych, a także działają Koła Gospodyń Wiejskich. Organizowane są także zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, zajęcia aerobiku.

 

Jedną z form propagowania miejscowej tradycji jest działalność regionalnych zespołów folklorystycznych, orkiestr dętych, chórów oraz teatrów. Należą do nich:

 

Na terenie Gminy organizowane są cykliczne i okazjonalne imprezy kulturalne. Organizacja imprez przyczynia się do propagowania miejscowej kultury, tradycji i zwyczajów, a także sprzyja integracji społeczności lokalnej. W 2007 roku w gminie odbywają się zarówno imprezy cykliczne, będące kontynuacją spotkań z lat ubiegłych jak i takie, które odbywają się po raz pierwszy jednak do miana cyklicznych pretendują.

Wymienić można np.:

Odsłony: 137032