Drukuj

Wykorzystanie obiektów sportowych na terenie Gminy Raba Wyżna było wiodącym tematem obrad podczas sesji Rady Gminy w dniu 25 marca. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Socjalnej Pan Jacek Zając przedstawił wyniki prac komisji, w której udział wzięli dyrektorzy placówek oświatowych, przy których znajdują się obiekty sportowe tj. hale czy boiska.

Baza sportowa na terenie gminy jest bardzo dobrze wyposażona. W ostatnich latach powstały hale sportowe, boiska przyszkolne i obiekty ogólnodostępne w centrach miejscowości, m.in. Orlik w Rabie Wyżnej. Debata obejmowała zagadnienia związane z wykorzystaniem obiektów zarówno w okresie wiosenno-letnio-jesiennym, jak i zimowym. Na chwilę obecną na wszystkich halach sportowych odbywają się zajęcia wychowania fizycznego zgodnie z planem lekcji. W godzinach  popołudniowych odbywają się tam zajęcia pozalekcyjne, które prowadzi zatrudniony animator sportu. O ile warunki pogodowe pozwalają, zajęcia pozalekcyjne przenoszone są na obiekty zewnętrzne, co umożliwia korzystanie z tych obiektów pod fachowa opieką. Dwie hale sportowe prowadzą także odpłatny wynajem, który cieszy się sporym zainteresowaniem.
Na terenie gminy funkcjonuje miasteczko komunikacyjne, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy, ale także gminy ościenne. Odbywają się tutaj konkursy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i egzaminy na kartę rowerową.

Odsłony: 4813