QR Icon

W dniu 3 sierpnia 2014 r odbyło się uroczyste poświęcenie Pałacu Seniora „Stary Klasztor” w Rokicinach Podhalańskich – placówki zapewniającej całodobową opiekę niepełnosprawnym, osobom przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku.

 

Uroczystość rozpoczęła Msza Św, którą koncelebrowali księża przybyli z wielu Parafii. Przedstawicielem Parafii z Rabki Zdrój był ksiądz prałat mgr Józef Kapcia – Kapelan Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Szkoły Św. Tereski. Z Parafii z Raby Wyżnej przybył ksiądz Proboszcz Antoni Zuziak – Dziekan Dekanatu Rabczańskiego. Ksiądz Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Rokicinach Podhalańskich – Antoni Syc również był obecny. Z Diecezji tarnowskiej obecni byli: Ksiądz mgr Piotr Gawenda, ksiądz dr nauk teologicznych w zakresie Biblistyki, wikariusz -Marek Jawor oraz ksiądz Julian Gancarz. Przedstawicielem Parafii krakowskiej był ksiądz prałat Józef Jakubiec – Prezes Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, Opiekun Chorych Księży Archidiecezji Krakowskiej. Przybył także ksiądz prałat Józef Waśniowski – kustosz Sanktuarium w Pacierbcu. Na specjalne zaproszenie przez Państwa Jadwigę i Artura Bocianowskich przybył z Rzymu także ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa i Służby Zdrowia. Swoją obecnością zaszczycił również Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski. Po Mszy Świętej zaproszeni goście oraz Duchowni udali się do budynku Pałacu Seniora i tam dokonało się najpierw uroczyste przecięcie wstęgi a następnie Poświęcenie obiektu, którego dokonał Arcybiskup Zimowski. Uroczystego przecięcia wstęgipokolei dokonali Kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz, Poseł Edward Siarka, burmistrz miasta Jordanowa Zbigniew Kolecki, Siostra Urszulanka Unii Rzymskiej Benigna Kania, sołtys wsi Rokiciny Podhalańskie Piotr Macioł oraz Państwo Bocianowscy. W tym miejscu miały miejsce również przemowy oraz słowa podziękowań dla Państwa Bocianowskich za stworzenie miejsca, którego mottem przewodnim są słowa: „szacunek dla ludzi starszych jest miarą człowieczeństwa”. Swojej wdzięczności nie ukrywały także przybyłe Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej, które do nie dawna zamieszkiwały Klasztor. Przedstawicielką Sióstr była siostra Benigna Kania. Przez minione dziesięciolecia w klasztorze znajdowali gościnę i pomoc ludzie potrzebujący. W trudnym okresie wojny przełożona – obecnie błogosławiona matka Klemensa Staszewska udzielała schronienia biednym, rannym i uciekinierom. Stała się apostołką miłości, pokoju i nadziei. Wszyscy zgromadzeni zwiedzali obiekt, przechadzali się wzdłuż alei parkowej otaczającej Pałac Seniora. Następnie odbyła się uroczysta kolacja w restauracji Victoria w Rabce Zdrój. W ten sposób państwo Bocianowscy chcieli podziękować wszystkim za uczestniczenie w tej ważnej nie tylko dla mieszkańców, Parafii, ale i zgromadzonych gości-uroczystości. Wyrażamy głęboką nadzieję, że stworzone dzieło będzie podtrzymywało dotychczasową tradycję służenie Bogu i ludziom.

Galeria zdjęć Wojciech Zagrodzki tutaj.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647