QR Icon

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. „NOWY ZAWÓD – NOWA PERSPEKTYWA- LEPSZE JUTRO. PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W GMINIE RABA WYŻNA”  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej kolejny już raz rozpoczął realizację projektu systemowego: ,,Nowy zawód - nowa perspektywa-lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Raba Wyżna”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu aktywizacją społeczną i zawodową objęto zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Łącznie zakwalifikowano 20 osób niezatrudnionych lub bezrobotnych, dla których zorganizowano: badania wstępne z zakresu medycyny pracy, kurs BHP, kursy zawodowe, trening kompetencji społecznych prowadzonych przez doradcę zawodowego, poradnictwo psychologiczne-warsztaty psychologiczne oraz poradnictwo prawne.

W roku 2012 organizowane są bezpłatne kursy:
Opiekun/ka do dzieci i osób starszych,
Prawo jazdy kat.B
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Od 11.04.2012 r. uczestniczki i uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach z doradcą zawodowym- trening kompetencji społecznych.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647