Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, na rok szkolny 2015/2016 w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.


Projekt jest realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
Deklarację uczestnictwa może złożyć rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej, lub opiekun prawny.
Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego tj. 684 zł netto.Dochód będzie ustalany na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej – zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.
Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkiwać na obszarze województwa małopolskiego.
Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej godzinach pracy ośrodka poniedziałek – piątek od 7.45 do 15.45 w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Ostateczny termin złożenia deklaracji to 15 maj 2015r.

Kierownik GOPS Raba Wyżna
Danuta Lemiszka

Odsłony: 1666