Drukuj

W ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w dniach od 1 stycznia 2010r. do 31 marca 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje projekt systemowy pt: “Nowy zawód-nowa perspektywa-lepsze jutro. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Raba Wyżna”.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt adresowany jest do  osób zamieszkujących na terenie Gminy Raba Wyżna, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej (18 – 55 roku życia), bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych (nieaktywni zawodowo), o niskich kwalifikacjach zawodowych, z wykształceniem co najwyżej średnim. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenia w których będą mogli wziąć udział uczestnicy projektu:
-Bukieciarz, florysta 
-Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem, olejem, gazem.
Rekrutacja jest prowadzona przez pracowników socjalnych GOPS pośród klientów pomocy społecznej (uwzględniając zasadę równych szans) poprzez ankietę rekrutacyjną utworzoną na potrzeby projektu. Rekrutacja rozpoczęła się  1 stycznia 2010r i trwać będzie do 31 marca 2010r.
Uczestnicy projektu zostaną poddani aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny w projekt.
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej. Zgłoszenia są przyjmowane od 1 stycznia 2010r. do 31 marca 2010r. w godz. od 7:45 – 15:45 w siedzibie GOPS
Bliższe informacje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
34 – 721 Raba Wyżna
Tel/fax: (0 – 18) 26 71 231
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz budżetu państwa w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Odsłony: 1611