QR Icon

 W bieżącym roku ogromny nacisk w działaniach Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej kładzie się na ochronę osób będących ofiarami przemocy. Wojewoda wydzielił specjalne środki, które pozwolą rozpocząć realizację tego programu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej podjął już działania, które są niezbędne dla pozyskania tych środków. Powołana została Komisja ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także utworzono punkt dla osób dotkniętych przemocą (w budynku dawnej Agronomówki). Niezbędne było również uchwalenie Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, który to program przyjęty został  25 lutego przez Radę Gminy jednogłośnie.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647