QR Icon

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że w wyniku rozpatrzenia ofert na stanowisko: Asystent ds. Projektu PO KL (umowa cywilnoprawna) – wybrano Panią Joannę Antolec zam. Raba Wyżna.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez Panią Joannę Antolec otrzymała najwyższą ilość punktów. Kryterium oceny była cena usługi.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

 Danuta Lemiszka

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647