Drukuj

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że w wyniku rozpatrzenia ofert na stanowisko: Asystent ds. Projektu PO KL (umowa cywilnoprawna) – wybrano Panią Joannę Antolec zam. Raba Wyżna.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez Panią Joannę Antolec otrzymała najwyższą ilość punktów. Kryterium oceny była cena usługi.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

 Danuta Lemiszka

Odsłony: 1514