QR Icon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej serdecznie zaprasza do udziału w projekcie systemowym „Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Raba Wyżna”.

Oferta szkoleniowa skierowana jest do mieszkańców Gminy Raba Wyżna korzystających ze świadczeń pomocy społecznej:
-będących w wieku aktywności zawodowej,
-bezrobotnych lub niezatrudnionych,
-zatrudnionych ale zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 Ustawy o pomocy społecznej
-preferowane będą osoby z wykształceniem co najwyżej średnim

W ramach projektu oferujemy:
-indywidualną ścieżkę reintegracji – dostosowaną do osobistych potrzeb i możliwości uczestniczek/uczestników projektu,
-wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie,
-trening kompetencji i umiejętności społecznych,
-trening aktywnego poszukiwania pracy,
-możliwość sfinansowania kursów zawodowych i/lub kursu prawa jazdy kat.B
-możliwość sfinansowania grupowej lub indywidualnej terapii psychologicznej,
-możliwość skierowania na zajęcia szkolne, związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz ich sfinansowanie

Ponadto uczestnikom i uczestniczkom projektu gwarantujemy:
-certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności,
-catering podczas warsztatów,
-profesjonalną kadrę,
-specjalistyczne wsparcie :pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, prawnika.

Rekrutacja jest prowadzona od 01.01.2013 do 08.02.2013  przez pracownika socjalnego GOPS (uwzględniając zasadę równości kobiet i mężczyzn) poprzez ankietę rekrutacyjną utworzoną na potrzeby projektu.Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.45 – 15.45
Bliższe informacje pod numerem telefonu: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej (18) 26 71 231


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647