Drukuj

W dniach 25.02.2013 do 04.03.2013 została przeprowadzona Indywidualna Diagnoza Uczestnika Projektu Systemowego wraz z Indywidualnym Planem Pomocy, której celem było ustalenie potrzeb i możliwości każdego z uczestników projektu systemowego czego rezultatem jest  opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji. 

W dniu 25.02.2013r. wszystkie osoby zakwalifikowane do Projektu Systemowego pt.: Nowy zawód – nowa perspektywa lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” napisały test psychologiczny, którego wyniki pozwoliły na pełny opis osobowości badanego i prognozowanie jego możliwości adaptacyjnych do środowiska zawodowego . Natomiast w dniu 04.03.2013 odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem oraz pracownikiem socjalnym, których celem było ustalenie indywidualnej diagnozy oraz ścieżek pomocy przy ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Odsłony: 1818