QR Icon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zakończył pierwszy etap projektu systemowego pt.: ”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro.

Program aktywizacji Społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który obejmował Kurs Prawa jazdy Kat B, poradnictwo psychologiczne – grupowe warsztaty psychologiczne, Trening Kompetencji Społecznych, Trening Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz szkolenia zawodowe: Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

W dalszym ciągu trwa kurs Kucharz

Uczestniczki i uczestnicy projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej odebrali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursach.

Ponadto kobiety i mężczyźni biorący udział w projekcie będą mogli korzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647