Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zakończył pierwszy etap projektu systemowego pt.: ”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro.

Program aktywizacji Społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który obejmował Kurs Prawa jazdy Kat B, poradnictwo psychologiczne – grupowe warsztaty psychologiczne, Trening Kompetencji Społecznych, Trening Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz szkolenia zawodowe: Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

W dalszym ciągu trwa kurs Kucharz

Uczestniczki i uczestnicy projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej odebrali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursach.

Ponadto kobiety i mężczyźni biorący udział w projekcie będą mogli korzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Odsłony: 1513