QR Icon

W realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu projekcie pn. „Pilotaż sukcesem zmian” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego biorą udział 93 szkoły/przedszkola z Powiatu Nowotarskiego, w tym  Szkoły z Gminy Raba Wyżna:
1. Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego w Bielance
2. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Harkabuzie
3. Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu
4. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
5. Gimnazjum Ojca Św. Jana Pawła II w Rabie Wyżnej
6. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich
7. Gimnazjum nr 2 im. Św. Dominka Savio w Zespole Szkół  w Skawie
8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Bosko w  Zespole Szkół  w Skawie
9. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie
10.  Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wsparcie spójne z potrzebami 93 szkół/przedszkoli Powiatu Nowotarskiego od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

W ramach głównych zadań projektu wyróżnić należy:

Zadanie 1 - Gotowi na wsparcie - realizacja Rocznych Planów Wspomagania (RPW)

Przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w każdej ze szkół i przedszkoli od 2 września 2013r. przeprowadzona została diagnoza potrzeb. Dzięki niej możliwe było wyłonienie konkretnego obszaru doskonalenia. Na podstawie oferty wybranej spośród 24 opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, aktualnie budowane są Roczne Plany Wspomagania (RPW), które szkoły/przedszkola będą realizowały w roku szkolnym 2013/2014.

Zgodnie z założeniami projektu w bieżącym roku szkolnym przeprowadzonych zostanie 760 form doskonalenia nauczycieli, w tym 279 warsztatów dla nauczycieli, 186 konsultacji grupowych oraz 279 innych form spotkań grupowych. Cykl doskonalenia prowadzony będzie przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w procedurze przetargowej.


Zadanie 2 - Zaplątani w sieci - wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

Powiat Nowotarski utworzył 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia o charakterze przedmiotowym i problemowym:
1. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/przedszkoli
2. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych
3. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
4. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

Aktualnie prowadzone są działania rekrutujące uczestników do poszczególnych 4 sieci, które moderowane będą przez czterech koordynatorów

Podczas spotkań w ramach sieci następowała będzie wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów, pozwalające nauczycielom i dyrektorom spojrzeć na trudności
z różnych perspektyw. Sieci stanowić będą doskonałe uzupełnienie dotychczas stosowanych form doskonalenia nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych.


Zadanie 3 - Powiatowy drogowskaz - opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)

Powiatowy Program Wspomagania (PPW) to aktualnie opracowywany dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Powiatu Nowotarskiego. Jest on podstawą do monitorowania procesu wspomagania prowadzonego na terenie Powiatu.

Biuro projektu "Pilotaż sukcesem zmian" mieści się w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu przy ulicy Kościuszki 3, 34-400 Nowy Targ,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji na temat projektu i poszczególnych etapów jego realizacji znajdziecie Państwo na przygotowywanej przez PORE stronie: www.pore.nowotarski.pl.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647