QR Icon

Nowe zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
dla których organem prowadzącym jest GMINA RABA WYŻNA.

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty – tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola składają: „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola gminnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej” w terminie od 17 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.

W przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola Rodzice składają jedynie: „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu gminnym/w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej” w terminie od 03 marca 2014 r. do 14 marca 2014 r.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum z urzędu przyjmowane są dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się z uwzględnieniem ustalonych kryteriów w ramach postępowania rekrutacyjnego.

Druki dokumentów zgłoszeniowych dostępne są w każdym przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum .
Wszelkie informacje dla Rodziców o zasadach, kryteriach i terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dostępne są odpowiednio w szkołach i przedszkolach.   

Opracowanie:
03.03.2014 r.
Teresa Chlipała
Kierownik ZEAS
Gminy Raba Wyżna

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647