QR Icon

W wymaganym terminie na złożenie dokumentów aplikacyjnych tj. do 21 marca 2016 r. do godz. 15:45 wpłynęło 8 aplikacji. Po przeprowadzonej analizie Komisja Konkursowa zakwalifikowała wszystkie osoby do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora GOK.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej w dniu 30 marca 2016 roku od godziny 10.00 w odstępach półgodzinnych z każdym z kandydatów według kolejności alfabetycznej zgodnie z listą zawartą w uchwale Komisji. Niezgłoszenie się w tym terminie zostanie potraktowane jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora GOK

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647