Drukuj

W wymaganym terminie na złożenie dokumentów aplikacyjnych tj. do 21 marca 2016 r. do godz. 15:45 wpłynęło 8 aplikacji. Po przeprowadzonej analizie Komisja Konkursowa zakwalifikowała wszystkie osoby do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora GOK.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej w dniu 30 marca 2016 roku od godziny 10.00 w odstępach półgodzinnych z każdym z kandydatów według kolejności alfabetycznej zgodnie z listą zawartą w uchwale Komisji. Niezgłoszenie się w tym terminie zostanie potraktowane jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora GOK

Odsłony: 1248