QR Icon

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 15 marca 2016 r. do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej oraz określenia regulaminu działania, na podstawie   § 7 ust. 2 Regulaminu Komisji Konkursowej w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów na stanowisko Dyrektora GOK w Rabie Wyżnej wyłoniła panią Annę Piaskowy zamieszkałą w Jordanowie.

Pełna treść uchwały w BIP.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647