Drukuj

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 15 marca 2016 r. do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej oraz określenia regulaminu działania, na podstawie   § 7 ust. 2 Regulaminu Komisji Konkursowej w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów na stanowisko Dyrektora GOK w Rabie Wyżnej wyłoniła panią Annę Piaskowy zamieszkałą w Jordanowie.

Pełna treść uchwały w BIP.

Odsłony: 1426