Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna prowadzonego na podstawie zarządzenia nr 9/2017 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 7 lutego 2017 roku.

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna.
1. Wykaz nazwy zadania publicznego, oferentów oraz wysokość przyznanych środków publicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Realizacja zadania publicznego zostanie potwierdzone stosowną umową określającą zasady i zakres wykonania zadania publicznego.

Szczegółowe informacje w BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 

Odsłony: 2295