Drukuj

Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego realizowało projekt “Seniorze, nie daj się!". Przedstawiciele gminnych rad seniorów z Niechlowa, Wińska i Żmigrodu odbyli szereg szkoleń z zakresu prawa spadkowego, samorządowego, praw konsumenta, bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. Każda z grup na zakończenie projektu przygotowała (opracowała scenariusz i nagrała) film dotyczący wybranego zagadnienia. 

Informacje te zostały do wszystkich gmin w Polsce, aby mogły zamieścić je na swoich stronach internetowych jako porady dla mieszkańców na swoim terenie. Wszystkie filmy znajdują się na naszej stronie internetowej: http://sarl.wroclaw.pl/projekty/podstrona-1/seniorze-nie-daj-sie/

Odsłony: 1671