Drukuj

Od 2007r Stowarzyszenie Oświatowe ECHO w Rabie Wyżnej bierze udział w ogólnopolskim Programie Stypendiów Pomostowych administrowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.

W ramach tego programu wspieramy finansowo studentów I-go roku dziennych studiów magisterskich pochodzących z naszej gminy.
Do tej pory przyznaliśmy 25 stypendiów na łączną sumę 111 800,00 z czego udział własny Stowarzyszenia to 9350,00zł,( 9 % ) pozostałe fundusze przekazują FEP z Łodzi -75% i Fundacja Wspomagania Wsi z Warszawy- 16%. Udało się nam więc pozyskać dla naszej młodzieży kwotę 102 450,00.

Nasi stypendyści pochodzą z siedmiu miejscowości naszej gminy. Studiują w Krakowie na: AGH, Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie  Pedagogicznym, Uniwersytecie Rolniczym oraz  Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytecie Łódzkim.

Z przykrością informujemy, że na nadchodzący rok akademicki tj. 2013/2014  Stowarzyszenie Oświatowe ECHO zmuszone jest zawiesić stypendia z powodu braku środków finansowych.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich którym zleży aby nasza zdolna młodzież pomimo gorszej sytuacji finansowej rodziców mogła się kształcić o wpłaty na konto 61 88150002 0000 0008 5124 0007

z-ca prezesa
Jolanta Urbaniak

Odsłony: 2689