QR Icon

Bezpieczeństwo Publiczne

W dziale zawarte są informacje dotyczące:

Zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochotniczych Straży Pożarnych

Zagrożenia - procedury jak reagować (INFOGRAFIKI)

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że w sytuacjach kryzysowych należy powiadamiać odpowiednie służby, inspekcje i straże...

Poniżej ważne numery telefonów, które każdy mieszkaniec powinien znać na pamięć:

TELEFONY ALARMOWE:

STRAŻ POŻARNA - 998

TELEFON ALARMOWY KOMÓRKOWY - 112

POLICJA - 997

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999


POGOTOWIE:

ENERGETYCZNE - 991

GAZOWE - 992

CIEPŁOWNICZE - 993

WODOCIĄGOWE - 994

Dodatkowo w sytuacji zagrożenia, mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie takich sytuacji do Sołtysów z terenu Gminy Raba Wyżna lub możliwy jest kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Referacie Spraw Obywatelskich - tel. 730 030 039.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

 

Poniżej znajduje się link do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, na której podany jest kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego:  https://www.nowotarski.pl/bezpieczenstwo-publiczne

Wójt Gminy Raba Wyżna, informuje także, że wszystkie informacje, ostrzeżenia, komunikaty są zamieszczane na głównej stronie internetowej: www.rabawyzna.pl

 

 

Bieżące ostrzeżenia i komunikaty:

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne:  http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia

Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne:   http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro

Jakość powietrza dla małopolski:    http://smog.imgw.pl/home

Jakość powietrza dla regionu nowotarskiego:   http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/10254

Co musisz wiedzieć o koronawirusie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Portal mapowy, obrazującego bieżącą sytuację radiacyjną: Państwowa Agencja Atomistyki - Mapa (paa.gov.pl)

Otrzymywane od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Targu komunikaty i ostrzeżenia będą zamieszczane w godzinach pracy Urzędu Gminy, natomiast z dni wolnych od pracy  będą zamieszczone na naszej stronie internetowej w najbliższym dniu pracującym.

 W sytuacji zagrożenia i kryzysu, kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Referacie Spraw Obywatelskich - tel. 730 030 039.

 

Informacje dotyczące obrony cywilnej.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Raba Wyżna

34-723 Sieniawa, Bielanka 22

Prezes OSP: Piotr Król
Naczelnik OSP: Tomasz Kawula

34-721 Raba Wyżna, Bukowina-Osiedle 28C

Prezes OSP:Marek Król
Naczelnik OSP:Sylwester Fećko

34-721 Raba Wyżna, Harkabuz 53

Prezes OSP: Marcin Bielak
Naczelnik OSP: Łukasz Harkabuz

34-721 Raba Wyżna 66

Prezes OSP: Paweł Budny
Naczelnik OSP: Zbigniew Cieślik

34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 60

Prezes OSP: Paweł Śmiech
Naczelnik OSP: Daniel Makuch

34-721 Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie 159

Prezes OSP: Jan Kachel
Naczelnik OSP: Bronisław Majchrzak

34-723 Sieniawa 95

Prezes OSP: Bogdan Wójciak
Naczelnik OSP: Robert Sołtys

34-713 Skawa 639

Prezes OSP: Łukasz Piątkowski
Naczelnik OSP: Krzysztof Gacek

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647