QR Icon

Bezpieczeństwo Publiczne

W dziale zawarte są informacje dotyczące:

Zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochotniczych Straży Pożarnych

Zagrożenia - procedury jak reagować (INFOGRAFIKI)

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że w sytuacjach kryzysowych należy powiadamiać odpowiednie służby, inspekcje i straże...

Poniżej ważne numery telefonów, które każdy mieszkaniec powinien znać na pamięć:

TELEFONY ALARMOWE:

STRAŻ POŻARNA - 998

TELEFON ALARMOWY KOMÓRKOWY - 112

POLICJA - 997

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999


POGOTOWIE:

ENERGETYCZNE - 991

GAZOWE - 992

CIEPŁOWNICZE - 993

WODOCIĄGOWE - 994

Dodatkowo w sytuacji zagrożenia, mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie takich sytuacji do Sołtysów z terenu Gminy Raba Wyżna lub możliwy jest kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Referacie Spraw Obywatelskich - tel. 730 030 039.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

 

Poniżej znajduje się link do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, na której podany jest kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego:  https://www.nowotarski.pl/bezpieczenstwo-publiczne

Wójt Gminy Raba Wyżna, informuje także, że wszystkie informacje, ostrzeżenia, komunikaty są zamieszczane na głównej stronie internetowej: www.rabawyzna.pl

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.


Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dorota Cabańska

Źródło: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3

 

Bieżące ostrzeżenia i komunikaty:

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne:  http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia

Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne:   http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro

Jakość powietrza dla małopolski:    http://smog.imgw.pl/home

Jakość powietrza dla regionu nowotarskiego:   https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6/overruns/0

Co musisz wiedzieć o koronawirusie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Portal mapowy, obrazującego bieżącą sytuację radiacyjną: Państwowa Agencja Atomistyki - Mapa (paa.gov.pl)

Otrzymywane od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Targu komunikaty i ostrzeżenia będą zamieszczane w godzinach pracy Urzędu Gminy, natomiast z dni wolnych od pracy  będą zamieszczone na naszej stronie internetowej w najbliższym dniu pracującym.

 W sytuacji zagrożenia i kryzysu, kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Referacie Spraw Obywatelskich - tel. 730 030 039.

 

Informacje dotyczące obrony cywilnej.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Raba Wyżna

34-723 Sieniawa, Bielanka 22

Prezes OSP: Piotr Król
Naczelnik OSP: Tomasz Kawula

34-721 Raba Wyżna, Bukowina-Osiedle 28C

Prezes OSP:Marek Król
Naczelnik OSP:Sylwester Fećko

34-721 Raba Wyżna, Harkabuz 53

Prezes OSP: Marcin Bielak
Naczelnik OSP: Łukasz Harkabuz

34-721 Raba Wyżna 66

Prezes OSP: Paweł Budny
Naczelnik OSP: Zbigniew Cieślik

34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 60

Prezes OSP: Paweł Śmiech
Naczelnik OSP: Daniel Makuch

34-721 Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie 159

Prezes OSP: Jan Kachel
Naczelnik OSP: Bronisław Majchrzak

34-723 Sieniawa 95

Prezes OSP: Bogdan Wójciak
Naczelnik OSP: Robert Sołtys

34-713 Skawa 639

Prezes OSP: Łukasz Piątkowski
Naczelnik OSP: Krzysztof Gacek

Wójt Gminy Raba Wyzna przekazuje informację o lokalizacji punktów przewidzianych do wydawania preparatów jodu na czas ewentualnej dystrybucji.

1. Remiza OSP Bielanka. 34-723 Bielanka 22.

2. Remiza OSP Bukowina-Osiedle. 34-721 Bukowina-Osiedle 28C.

3. Remiza OSP Harkabuz. 34-721 Harkabuz 53.

4. Remiza OSP Podsarnie. 34-721 Podsarnie 60.

5. Remiza OSP Raba Wyżna. 34-721 Raba Wyżna 66.

6. Remiza OSP Rokiciny Podhalańskie. 34-721 Rokiciny Podhalańskie 159.

7. Remiza OSP Sieniawa. 34-723 Sieniawa 95.

8. Remiza OSP Skawa. 34-713 Skawa 639.

9. Ośrodek Zdrowia w Rabie Wyżnej 34-721 Raba Wyżna 64.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie gminy Raba Wyżna:

- Preparat jodku potasu będzie wydawany osobą w przedziale wiekowym przewidzianym w rekomendacjach Ministra Zdrowia ( osoby do 60 roku życia).

- Po odbiór preparatu należy zgłaszać się do jednostek OSP zgodnie z miejscem zameldowania.

- Do punktu wydawania należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

- Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym.

- Wydawanie preparatów jest jednorazowe.

- Jedna osoba może otrzymać dowolną ilość tabletek dla członków rodziny (po udokumentowaniu ilości członków rodziny poprzez złożenie oświadczenia).

- W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym w gminie Raba Wyżna zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

 

 

W przypadku uwolnienia się do atmosfery radioaktywnego jodu, np. z powodu awarii elektrowni atomowej, konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. 

Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

 • dorośli do 60 r.ż. i  dzieci powyżej 12 r.ż: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
 • dzieci od 3 do 12 r.ż.: 1 tabletka (50 mg jodu)
 • noworodki: 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu).

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem

 • Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.
 • Tabletki można rozgryzać albo połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

 Kiedy nie przyjmować leku?

 • jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli masz nadczynność tarczycy
 • jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)
 • jeśli masz choroby autoimmunologiczne ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa)

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Uważaj jeśli:

 • stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy
 • występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy
 • występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek
 • masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane
 • jesteś odwodniony
 • przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę.

PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ DO LEKARZA

przed przyjęciem leku:

 • w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia
 • w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)

po przyjęciu leku:

 • z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy.

 Dodatkowe informacje:

- Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie:  www.gov.pl/web/paa

- Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu: rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane oraz w przypadku wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Broszura informacyjna - profilaktyka jodowa - powyżej treść informacji z broszury

Broszura informacyjna - profilaktyka jodowa - powyżej treść informacji z broszury

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647