QR Icon

Zagrożenia - procedury jak reagować (INFOGRAFIKI)

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że w sytuacjach kryzysowych należy powiadamiać odpowiednie służby, inspekcje i straże...

Poniżej ważne numery telefonów, które każdy mieszkaniec powinien znać na pamięć:

TELEFONY ALARMOWE:

STRAŻ POŻARNA - 998

TELEFON ALARMOWY KOMÓRKOWY - 112

POLICJA - 997

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999


POGOTOWIE:

ENERGETYCZNE - 991

GAZOWE - 992

CIEPŁOWNICZE - 993

WODOCIĄGOWE - 994

Dodatkowo w sytuacji zagrożenia, mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie takich sytuacji do Sołtysów z terenu Gminy Raba Wyżna lub możliwy jest kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Referacie Spraw Obywatelskich - tel. 730 030 039.

A także poniżej znajduje się link do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, na której podany jest kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego:  https://www.nowotarski.pl/bezpieczenstwo-publiczne

Wójt Gminy Raba Wyżna, informuje także, że wszystkie informacje, ostrzeżenia, komunikaty są zamieszczane na głównej stronie internetowej: www.rabawyzna.pl

 

 

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647