QR Icon
>

"Uchwała antysmogowa" dla Małopolski

Uchwała określa terminy wymiany pieców na paliwa stałe W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH, oraz wskazuje rodzaje węgla, które nie mogą być użytkowane w domowych paleniskach. Określa również warunki dla biomasy np. drewna w zakresie wilgotności. Obowiązek zastosowania się do uchwały spoczywa na każdym mieszkańcu Małopolski (z wyjątkiem obszaru Krakowa).

Czytaj dalej

Drukuj

>

Pamiętaj: palenie śmieci w piecu to wykroczenie!

Wójt Gminy Raba Wyżna przypomina, że na terenie gminy obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na nieruchomościach oraz w piecach domowych.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Przypomnienie - Centralna ewidencja emisyjności budynków

Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację informującą o wszystkich źródłach ciepła znajdujących się w budynku (dot. budynków, których zapotrzebowanie na ogrzewanie nie przekracza łącznie 1MW).

Czytaj dalej

Drukuj

>

Program „Ciepłe mieszkanie” – ankiety

W związku z uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety celem określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców lokali wielorodzinnych w Gminie Raba Wyżna. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Wójt Gminy Raba Wyżna przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku był zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647