QR Icon

Szanowny Mieszkańcu!

Wójt Gminy Raba Wyżna zaprasza do wypełnienia ankiety, która posłuży do inwentaryzacji wszystkich domów znajdujących się na terenie Gminy Raba Wyżna pod kątem sposobów ogrzewania, odnawialnych źródeł energii (solary, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.), ocieplenia budynków.

Gminy mają obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (piecy i kotłów c.o.), który wynika z zapisów rozdziałów 3.3 i 4.2 Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego przyjętego uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2017 roku. Efektem realizacji programu będzie znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (głównie pyłów zawieszonych), co z kolei pozytywnie wpłynie na zdrowie Nas wszystkich.

Ankiety pozwolą zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczynić się do poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie Gminy, jak również pozyskane dane posłużą do przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Raba Wyżna.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane na potrzeby zadań związanych z ochroną powietrza, w tym likwidację źródeł niskiej emisji.


Wypełnione formularze można składać:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna,
- pocztą na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna 34-721 Raba Wyżna 41.


Formularze dostępne są również w Referacie Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 3-02.
Wypełnione formularze można składać w terminie od 13 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna

 

 

Plików:
Data 2019-03-13 14:49:55
Wielkość pliku 73.26 KB
Download 256

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647