QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że podpisane zostało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie współpracy w realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wspólnej realizacji Programu przewidziano pomoc przeszkolonego pracownika gminy Raba Wyżna w przygotowywaniu wniosku pod kątem spełnienia wymagań oraz przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.
Przewiduje się dofinansowania m. in. na:
    • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
    • docieplenie przegród budynku,
    • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
    • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
    • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Przed przystąpieniem do programu należy dokładnie zapoznać się z jego zasadami i niezbędną dokumentacją, dostępną pod adresem https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/wymagana-dokumentacja.

Dodatkowe informacje oraz pomoc można uzyskać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju 3.02 lub pod numerem telefonu 18 26 91 271 – pani mgr Grażyna Madeja.

Ulotka informacyjna Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647