Drukuj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił, że od dnia 15 maja 2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” będzie prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),  nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15 maja 2020 roku będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15 maja 2020 roku, ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.
Więcej informacji o programie:

⇒ https://wpressnf.azurewebsites.net/wez-dofinansowanie/

⇒ https://czystepowietrze.gov.pl/

⇒ https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Odsłony: 389