QR Icon

W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków, Wójt Gminy Raba Wyżna przypomina wszystkim mieszkańcom gminy o konieczności składania ankiet pn. „INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA”.

Informacja skierowana jest do właścicieli/użytkowników nieruchomości z terenu gminy, którzy:
1) do tej pory nie złożyli wspomnianego dokumentu w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej,
2) od czasu złożenia ankiety dokonali zmian w zakresie ogrzewania lub termomodernizacji budynku.

Wypełnione formularze można składać:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna,
- pocztą na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna 34-721 Raba Wyżna 41.

Formularze dostępne są w siedzibie Urzędu lub można je pobrać ze strony internetowej Gminy: Ankieta "Inwentaryzacja źródeł ogrzewania"

UWAGA!!!: W przypadku niezłożenia ankiet Wójt Gminy Raba Wyżna będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia danych dotyczących źródeł ogrzewania, posiadanych odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.) i stopnia przeprowadzonej termomodernizacji budynków.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647