QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że na terenie gminy obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na nieruchomościach oraz w piecach domowych.

Palenie śmieci w piecu to wykroczenie!
Do pieca nie wolno wrzucać m. in.:

  • drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna;
  • płyt paździerzowych, wiórowych, paneli podłogowych, desek parkietowych, dykt;
  • papy i innych materiałów izolacyjnych;
  • plastiku;
  • odzieży;
  • opon;
  • pianek tapicerskich;
  • papieru z nadrukiem farb kolorowych, wielomateriałowych opakowań i środków higienicznych;
  • zmieszanych odpadów komunalnych.

Nadmiar gałęzi czy suchych liści zgodnie z prawem powinno się kompostować, a nie spalać. Mieszkańcy Gminy Raba Wyżna mogą bezpłatnie korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Raba Wyżna (więcej informacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej).

Rozpalając ogień na działce czy podwórku możemy złamać artykuł 145 Kodeksu wykroczeń stosowany w przypadku „zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności”. W przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach domowych podejmowane są sankcje karne wynikające z artykułu 191 ustawy o odpadach tj. „naruszenie zakazu termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonych”. Kara może wynieść nawet 5.000 zł.

Spalanie śmieci w domowym piecu truje!
W wyniku spalania odpadów do atmosfery trafiają trujące pyły oraz gazy, powodujące zanieczyszczenie powietrza m. in. metalami ciężkim, tlenkami węgla, tlenkami azotu, dwutlenkiem siarki, chlorowodorem, cyjanowodorem oraz dioksynami. Toksyczny wpływ tych substancji na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci chorób nowotworowych, astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych.

Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn powstałych podczas spalania odpadów są dzieci. Ponadto spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

Piec nie jest śmietnikiem!
Spalanie odpadów to najgorsza i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów. Podczas spalania śmieci powstają rakotwórcze substancje, które wpływają nie tylko negatywnie na zdrowie, ale jednocześnie zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę. Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów prowadzi do bardzo wysokich kosztów. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych.

Ponadto Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, iż na terenie gminy mogą być przeprowadzane kontrole przestrzegania i stosowania przepisów zakazu spalania odpadów.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647