QR Icon

Uchwała określa terminy wymiany pieców na paliwa stałe W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH, oraz wskazuje rodzaje węgla, które nie mogą być użytkowane w domowych paleniskach. Określa również warunki dla biomasy np. drewna w zakresie wilgotności. Obowiązek zastosowania się do uchwały spoczywa na każdym mieszkańcu Małopolski (z wyjątkiem obszaru Krakowa).

Do kiedy można użytkować kotły węglowe i na drewno?

Do końca kwietnia 2024 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (pierwotny termin – koniec 2022 roku – został przesunięty). Dotyczy to również urządzeń, dla których nie da się określić klasy emisji (np. brak dokumentacji, brak tabliczki znamionowej). Obecnie istnieje możliwość skorzystania z dostępnych programów dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. W przyszłości – po zakończeniu programów dofinansowania – konieczna będzie wymiana urządzeń we własnym zakresie.

Upewnij się jaką klasę ma Twój kocioł!

Czy można instalować nowe kotły na węgiel i drewno?

Tak, ale instalowany kocioł na węgiel lub drewno musi:

  • spełniać wymagania ekoprojektu (UWAGA!!!: Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5! Informacje o wymaganiach ekoprojektu oraz o różnicach między ekoprojektem a klasą 5 znajdą Państwo na stronie: www.powietrze.malopolska.pl/),
  • posiadać automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy tylko kotłów zgazowujących) i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

Zakazane jest spalanie drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%, a przy zakupie węgla koniecznie należy zadbać o świadectwo jakości węgla.

Czy uchwała dotyczy kominków?

Użytkowane kominki i inne ogrzewacze od 1 maja 2024 roku muszą spełniać wymagania ekoprojektu lub mieć sprawność cieplną co najmniej 80% lub być doposażone w urządzenia redukujące emisję do poziomu ekoprojektu np. elektrofiltr.

Co grozi za niezastosowanie się do uchwały?

Brak dostosowania się do wymagań przepisów i użytkowanie zakazanych urządzeń lub paliw zagrożone jest mandatem do 500 zł lub karą grzywny do 5 tys. zł.

Więcej informacji

Informacje o uchwale antysmogowej dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa lub w Urzędzie Gminy.

 

Plakat opisujący wymagabia uchwały antysmogowej dla małopolski

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647