QR Icon

IMGW-BIP ostrzega...

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr I:28

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

Zjawisko/stopień

zagrożenia

gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

Zlewnia Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 12.08.2019r. do godz. 08:00 dnia 13.08.2019 r.

Przebieg

W godzinach popołudniowych i w nocy, w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich.

Punktowo na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany ostrzegawcze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

75%

Uwagi

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog

Barbara Olearczyk-Siwik

Godzina i data wydania

12.08.2019 - godz. 14:07

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnia... (malopolskie) od15:00/12.08. do08:00/ 13.08.2019

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647